MgA. Marek Matvija

*1985

Marek Matvija je nezávislým filmařem, videoartistou a hráčem na původně japonskou flétnu shakuhachi [šakuhači]. Jeho filmy i hudba jsou odrazem vášně pro křehkost, pomíjivost a promyšlené juxtapozice.
Hraje soudobou, improvizovanou a japonskou tradiční sólovou a ansámblovou hudbu. Koncertoval napříč Českou republikou a v Japonsku, USA, Maďarsku, Slovensku, Nizozemí a Portugalsku. Je členem ansámblu pro site-specific hudbu Topos Kolektiv.
Marek vystudoval v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU. Flétně shakuhachi se věnoval pod vedením Doc. Vlastislava Matouška PhD. – skladatele známého svými aleatorickými skladbami a českého průkopníka tohoto nástroje. Od roku 2009, Marek pokračuje své studium s předním japonským hráčem Kifu Mitsuhashim.
Jeho filmy a instalace byly prezentovány na mezinárodních přehlídkách a festivalech včetně Liverpoolského bienále 2012 (kamera filmu Marat Sade Bohnice).

Společně s Christopherem Yohmei Blasdelem a Vlastislavem Matouškem Marek spoluzaložil Prague Shakuhachi Festival (nyní International Shakuhachi Festival Prague) v roce 2007 a je zákládajícím členem spolku NEIRO Association for Exanding Arts.
www.matvija.cz

kontakt: marek@neiro.org


Autorské práce uvedeny na těchto akcích (výběr):

Strategies: performances, Czech Centre NYC, 2015
CAS: Co je to? (Futura Gallery, Prague), 2013
Liverpool Biennial 2012
MFDF Jihlava 2011, 2012, 2016
Fluidum Festival 2012
Zlatý voči 2009, 2010, 2011
Scope session #14 / NTK / Berlin 2012

Hudební performance (výběr):

Neu Now Festival, Amsterdam, 2016
64, U hradeb, Prague, 2016 –  review
The Firehouse Space, New York, 2015 – review
2. International Fujara Festival, Zvolen, 2014

Přednášky:

The Essence of Japanese Music, TEDxKroměříž, 2015
Metodologie čtení pohyblivého obrazu, hostující přednášející na FF UK, obor Vizuální antropologie, 2012
Lektorské úvody v Kině MAT, externí spolupracovník UK, 2009-2010

Publikace:

Let’s go with Pancho Villa!, film ¡Vámonos con Pancho Villa! and undying images of Revolution, in Art Communication & Popculture, Vol. 1, No. 1, 2015, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ohlednutí za pěti lety festivalu japonské a soudobé hudby v České republice, in Živá hudba 2# 2011, NAMU

Stáže:

Yokohama, Kifu Mitsuhashi (japonská hudba), 2016
Lisabon, Marcelo Dos Reis (improvizovaná hudba), 2013-2014
Tokyo, Christopher Yohmei Blasdel (japonská hudba), 2009

Konference:

TEDxKroměříž, 2015
Gradisca Film Conference, 2008

Ocenění:
Instinct for Growth Award 2015 (Topos Kolektiv)

Kontakt:
marek@neiro.org
+420 724 544 718