Dokumentární esej Marka Matviji a Epose 257, který zkoumá vnitřní pražskou periferii. Záměrem je vytvořit portrét periferie, její skryté dynamiky a rhizomatické struktury. Vyvstává tekutý obraz jedné z nejdynamičtějších složek společnosti a města – vyloučeného prostoru:
Vznik a zánik míst a improvizovaných domovů. Divoké proplétání přírody, architektury a reliktů lidské činnosti. Díky omezené kontrole z hlediska oficiálních struktur mohou na těchto místech spontánně bujet (ale i hynout) možná řešení problémů současné společnosti.

Filmař Marek Matvija a streetartista Epos 257 posledních pět let natáčeli a sbírali materiál, nahrávali rozhovory s experty i lidmi žijícími na ulici. Jejich spolupráce se začala odvíjet od pozorování vývoje projektu Epose 257 Útočiště, kdy streetartista předělal část jedné své galerijní instalace v obyvatelné přístřeší. Již šest let zde žijí dva (bývalí) bezdomovci, kteří se postupně začleňují zpět do majoritní společnosti. Skrze tento projekt se dvojice autorů začala zabývat širší problematikou vnitřní městské periferie a vylučovaného prostoru. Jejich pozorování a vnímání nyní prezentují ve formě dokumentárního eseje.

Místa mezi místy / Spaces in-between Places from Marek Matvija on Vimeo.