Monumentální setup tří pláten rozestavených pod úhlem vedle sebe ukazuje panorama jednoho místa ve třech různých časech. Procházející lidé se při přechodu přes hranu jednoho plátna ztrácí nebo jejich tělo a pohyb přebírají jiní kolemjdoucí z navazujícího ekranu. Tato proměna je podivuhodný, magický fenomén.
Zároveň však, tyto tři plátna spojí postava ženy, jež svým tělem protne celý polyekran aniž by byla vyvedena z míry, či rytmu. Toto jednoduché gesto tak balancuje extremitu celé projekční situace.
Přestože je žena zjevný klam, z hlediska filmového jazyka se jeví více přirozená než ostatní kolemjdoucí. Je to filmová postava par excellence, propojující různé časoprostory.
Tím vzniká podivná, zneklidňující situace, kdy skutečné je nereálné a umělé je přirozené, “normální”. Tato situace je symptomatickým znakem současné mediální společnosti.

EVA from Marek Matvija on Vimeo.