Monumentální setup tří pláten rozestavených pod úhlem vedle sebe ukazuje panorama jednoho místa ve třech různých časech. Procházející lidé se při přechodu přes hranu jednoho plátna ztrácí nebo jejich tělo a pohyb přebírají jiní kolemjdoucí z navazujícího ekranu. Tato proměna je podivuhodný, magický fenomén.