Experimentální dokument / video instalace Althey Thauberger, který kombinuje filmové zpracování hry Petera Weisse Marat/Sade z roku 1963 natočené v Bohnické psychiatrické léčebně v roce 2012 a průzkum problematiky institucionalizovaného šílenství. Více v anglické verzi

Režie: Althea Thauberger
Kamera: Marek Matvija

Monumentální setup tří pláten rozestavených pod úhlem vedle sebe ukazuje panorama jednoho místa ve třech různých časech. Procházející lidé se při přechodu přes hranu jednoho plátna ztrácí nebo jejich tělo a pohyb přebírají jiní kolemjdoucí z navazujícího ekranu. Tato proměna je podivuhodný, magický fenomén.