Experimentální dokument / video instalace Althey Thauberger, který kombinuje filmové zpracování hry Petera Weisse Marat/Sade z roku 1963 natočené v Bohnické psychiatrické léčebně v roce 2012 a průzkum problematiky institucionalizovaného šílenství. Více v anglické verzi

Režie: Althea Thauberger
Kamera: Marek Matvija

Awareness je videoremix, který kontrastuje roztroušení pozornosti v prostředí internetu s Východním duchovním poselstvím. Soustředěný projev Sri Vasuvedy je doplněn známými prvky z televize a webu 2.0, což vede nejen tematizaci tříštění pozornosti samotné, 

Téměř neviditelné setkání dvou lidí se odehrává v zastřeném obrazu, ale srozumitelných zvucích: Je mlha, že by se nedala ani krájet. Setkávají se dva lidé. Každý vidí jen tolik, kolik může nahmatat, ale aspoň že se slyší. Radši si to zaznamenat, kdyby si náhodou někdo nemohl vzpomenout. Nakonec, o nic nám přece nešlo, nevíme nic, ale asi jsme u toho byli.

Monumentální setup tří pláten rozestavených pod úhlem vedle sebe ukazuje panorama jednoho místa ve třech různých časech. Procházející lidé se při přechodu přes hranu jednoho plátna ztrácí nebo jejich tělo a pohyb přebírají jiní kolemjdoucí z navazujícího ekranu. Tato proměna je podivuhodný, magický fenomén.