Awareness je videoremix, který kontrastuje roztroušení pozornosti v prostředí internetu s Východním duchovním poselstvím. Soustředěný projev Sri Vasuvedy je doplněn známými prvky z televize a webu 2.0, což vede nejen tematizaci tříštění pozornosti samotné,