Awareness je videoremix, který kontrastuje roztroušení pozornosti v prostředí internetu s Východním duchovním poselstvím. Soustředěný projev Sri Vasuvedy je doplněn známými prvky z televize a webu 2.0, což vede nejen tematizaci tříštění pozornosti samotné, 

ale i k otevřenému narativnímu čtení zdánlivě nesouvisejících zpráv. Skutečné příspěvky uživatelů sociálních sítí jsou vřazeny do této otevřené narativní struktury a ilustrují tak prostředí webu 2.0, jako labyrint mikropříběhů, které se mimoděk navzájem ovlivňují.

Awareness from Marek Matvija on Vimeo.